GeoCaching

Informace o hře

Geocaching vznikl v USA bezprostředně poté, co byla 1. května 2000 odstraněna umělá odchylka přidávaná do signálu GPS a zlepšena přesnost tohoto navigačního systému pro běžné civilní uživatele z desítek až stovek na několik metrů.

Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache, o níž jsou známy jen její geografické souřadnice. Člověk zabývající se geocachingem, bývá označován slovem geocacher. Po objevení cache, zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu, ji nálezce opět uschová a zamaskuje.

Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťovat cache na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu čachr jsou uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. V některých případech je zajímavým právě úkol, který je s nalezením cache spojen.

Schránka by měla vždy obsahovat tužky a uzavíratelný plastový sáček pro vodotěsné uložení logbooku. Pokud to rozměry schránky dovolí, může zakladatel cache přiložit drobné předměty na výměnu. V případě, že nálezce ve schránce neobjeví žádný předmět na výměnu nebo se mu žádný nelíbí, nemusí si jej vzít. Může v cache ale zanechat jiný takový drobný předmět.