Karty

Informace o hře

Karetní hry můžeme rozdělit na klasické a moderní. Za klasické považujeme hry hrané s tradičními karetními listy - např. žolíkové. Je pro ně charakteristické, že jeden stejný balíček umožňuje hrát velké množství různých her. Oproti tomu moderní karetní hry představují jednu konkrétní hru - např. Bang!.

Místo vzniku karetních her není jednoznačné. Většina teorií umísťuje původ karet do Číny, odkud také pochází první podložená zmínka o jejich hraní. Podle jiných názorů vznikly karty v Indii, Japonsku, Koreji či v Persii.

Karty, podobající se těm dnešním, se objevily až později. Písemné prameny uvádějí, že to bylo v roce 1120 a vznikly prý pro potěchu konkubín čínského císaře Séun-ho. Původně se pravděpodobně hrálo se skutečnými penězi, což dokládá i čínská encyklopedie z roku 1678, která dává rovnítko mezi karty a peníze.

Samotný pojem karta bychom mohli odvodit od termínů ze středověkých slovníků jako chartae, cartae, nebo charticelae. Tyto pojmy se původně používaly jako název pro psací papír vyrobený z papyru a později se toto označení přeneslo na hrací karty. Nejstarší dochovaná sada arabských karet pochází z 15. století a byla pravděpodobně vyrobena na území dnešního Egypta. Nejstarší dochovanou evropskou sadou je tzv. Stuttgartská karetní hra, která vznikla v l. 1427-31 na objednávku vášnivého lovce vévody würtemberského. K masovému rozšíření karetních her v Evropě přispěl v první řadě vynález knihtisku, který výrazně snížil jejich cenu.