Ping-pong

Informace o hře

Stolní tenis nebo také ping-pong (podle zvuku, který vydávají při hře údery míčku) je míčový sport, který je možné hrát buď ve dvou soupeřících hráčích – dvouhra nebo ve dvou soupeřících dvojicích hráčů – čtyřhra.

Stolní tenis se vyvinul ze společenské hry, která byla kolem roku 1880 přivezena z Číny do Velké Británie. Na počátku 20. století již byla na britských ostrovech tato hra poměrně populární a rychle se šířila i na evropskou pevninu a do USA. Její hlavní výhodou byly nízké nároky na prostor a nízká cena vybavení (například oproti tenisu, který v této době byl spíše aristokratickou zábavou).

Za počátek éry československého stolního tenisu je považován rok 1932, kdy mužské družstvo přivezlo zlatou medaili z mistrovství světa. 20 úspěšných let, kdy bylo Československo spolu s Maďarskem, Anglií a USA světovou ping-pongovou velmocí, přerušila 2. světová válka.

Poslední zlatá československá medaile z mistrovství světa z roku 1957 (mužská čtyřhra) spadá již do dalšího období, ve kterém světovou špičku ovládli hráči z východní Asie - nejprve z Japonska, později z Číny.

Pravidla

Cíl stolního tenisty je podobný hráči z "velkého" tenisu, tedy umístit míček na soupeřovu polovinu stolu tak, aby jej nestihl vrátit zpět. Tento sport je náročný na rychlost, koncentraci, koordinaci pohybu a postřeh.

Utkání se hraje na tři nebo čtyři vítězné sety. Každý set se hraje do jedenácti bodů. Bod získává vždy ten hráč, který odehrál míček tak, že mu ho jeho soupeř již není schopen vrátit.

Aktuální pravidla

Protože kompletní pravidla stolního tenisu jsou dosažitelná v českém jazyce přes jeden z externích odkazů na konci článku, omezuje se tato kapitola pouze na základní pravidla a dále na novinky z roku 2000, které mohou být předmětem sporu především mezi příležitostnými rekreačními hráči. V tomto přehledu chybí také pravidla specifická pro čtyřhru.

Odehrání míčku
 • Míček je odehráván výhradně pálkou a to kteroukoliv její částí. Za součást pálky se považuje i ruka odehrávajícího, která drží pálku, a to až po zápěstí.
 • Správně odehraný míček se musí alespoň jednou dotknout hrací plochy stolu na soupeřově straně. Předtím se nesmí (kromě podání) dotknout žádného jiného předmětu kromě síťky. Za součást síťky se považuje i konstrukce pro její upevnění ke stolu. Za součást hrací plochy stolu se považují i horní hrany desky stolu, nikoliv však bok nebo spodní hrany desky stolu.
 • Odehraný míček nemusí nutně letět nad síťkou - v případě odehrání daleko bokem od stolu může letět i zcela mimo síťku přímo na soupeřovu polovinu stolu.
Podání
 • Při podání (uvedení míčku do hry) se míček musí po odehrání nejprve dotknout přesně jednou hrací plochy stolu na straně odehrávajícího, pak alespoň jednou na straně soupeře.
 • Pokud se míček při podání mezi oběma doteky stolu dotkne také síťky, podání se opakuje.
 • Při podání musí být míček po celou dobu od chvíle, kdy opustí ruku podávajícího, do chvíle, kdy dojde k odehrání pálkou, viditelný pro soupeře.
 • Podávající musí míček nadhazovat z otevřené dlaně nad úrovní stolu, za rovinou danou zadním bokem desky stolu a uvnitř rovin daných bočními boky desky stolu. Míček musí z ruky vystoupat před odehráním alespoň do výšky patnáct centimetrů.
Vítězný míček - zisk jednoho bodu

Hráč získává bod za vítězný míček v těchto případech:

 • soupeř neodehrál míček správně podle kapitoly o odehrání míčku a o podání
 • hráč odehrál míček správně a ten se po dopadu na soupeřovu stranu stolu dotknul následně čehokoliv jiného než soupeřovy pálky
 • soupeř se jakoukoliv svou částí těla (kromě pálky) doktknul stolu
 • soupeř se doktnul jakoukoliv částí těla nebo pálkou odehraného míčku dříve, než mohl dopadnout na soupeřovu polovinu hrací desky stolu
Bodování a střídání podání
 • Utkání se skládá z jednotlivých sad (setů) a končí ve chvíli, kdy jeden ze soupeřů vyhraje předem určený počet sad (obvykle dvě až čtyři).
 • Každá sada se hraje do jedenácti vítězných míčků dosažených jedním hráčem, hráč musí navíc zvítězit o dva míčky - za stavu 10:10 pokračuje sada do chvíle, kdy jeden z hráčů nevede o dva vítězné míčky.
 • Podání se v sadě střídá až do stavu 10:10 po dvou na každé straně, od stavu 10:10 po jednom na každé straně.
 • První sadu zahajuje podáním vylosovaný hráč, každou další hráč, který nezahajoval předchozí sadu.
Střídání stran
 • Hráči si na začátku každé sady vymění strany.
 • Pokud se hraje sada, po které již nemůže následovat další (pátá sada při hře na tři vítězné, sedmá sada při hře na čtyři vítězné), hráči si znovu vymění strany ve chvíli, kdy jeden z nich dosáhne v sadě pátého vítězného míčku.

  

 

Související články

  

 

Externí odkazy