Rezervace a ceník

 

Nabídkový ceník sportovního a kulturního areálu

Sportovní akce:

 letní sezona
1. dubna

31.října
zimní sezona
1.listopadu

31. března
  Permanentka pro celý areál
( sál a venkovní hřiště ) :
50 hodin ( ročně ) 2 500 Kč
  100 hodin ( ročně ) 4 500 Kč
  150 hodin a více ( ročně )  6 000 Kč
     
  Pronájem sálu: 1 hod. 100 Kč 300 Kč
  celý den ( letní sezona ) 2 000 Kč 4 000 Kč
     
  Pronájem hřiště: 1 hod. 100 Kč 
  celý den 1 500 Kč 

Kulturní a společenské akce

  Sál 
 
letní sezona 4 000 Kč 5 000 Kč
  pro místní spolky, sdružení a oddíly obce Kařez 2 000 Kč 
  pro provozovatele restaurace 3 000 Kč 

- v případě provozu osvětlení na venkovním hřišti je příplatek za 1 hod. 50 Kč
 

Reklama

Cena za 1 m2 ročně ( minimální plocha 1 m2 ) 1 000 Kč

Poznámka:
- termíny musí být smluveny předem
- při pronájmu celého hřiště nebo sálu, bude prostor vyhrazen jen pro užití pronajímatele
- veškerá činnost v areálu se řídí provozním řádem hřiště a provozním řádem sokolovny
- ceník je platný od 7.4. 2009

Pravidla pro užívání víceúčelové hřiště

 1. Hřiště smí být užíváno pouze ke sportovní a tělovýchovné činnosti, pro které bylo vybudováno, a to : nohejbal, volejbal, malá kopaná, tenis a ostatní míčové hry.
 2. Zakazuje se hraní ledního hokeje s kotoučem, neboť hrozí poškození oplocení a také zvýšené nebezpečí úrazů.
 3. Vstup na hřiště a výstup z hřiště je povolen pouze vstupními dvířky. Je zakázáno přelézat hrazení a vylézat na jeho konstrukci.
 4. Na hřišti je z bezpečnostních důvodů zakázáno požívání jídla, cukrovinek, pití nápojů.
 5. Vstup na plochu hřiště je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi. Zakazuje se vstupovat na hřiště v obuvi znečištěné.
 6. V celém areálu hřiště platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek.
 7. Je zakázáno odhazování odpadků na hřišti i v celém areálu hřiště.
 8. Při nedodržení stanovených pravidel,  nevhodném chování a výtržnictví, mohou být účastníci sportovní činnosti ze hřiště vykázáni. O tomto nevhodném chování budou informováni rodiče nezletilých dětí.
 9. Zakazuje se svévolné ničení a poškozování sportovního zařízení.
 10. Provozovatel hřiště – Obec Kařez - nenese odpovědnost za případné ztráty odložených  věcí.
 11. Za nepříznivého počasí bude celý areál hřiště uzavřen.
 12. Vstup do areálu hřiště se musí hlásit správci. telefon viz. provozní řád
 13. V případě úrazu ihned přivolejte správce hřiště. U něho je k dispozici lékárnička první pomoci a kniha úrazů a drobných poranění. Ve vlastním zájmu ohlaste každý úraz i poranění správci hřiště.
 14. Veškerá neorganizovaná činnost probíhá na vlastní nebezpečí. Je proto nutné, aby rodiče poučili své děti o bezpečném chování.
 15. Sociální zařízení ( WC, sprchy, šatny ) se nachází v hlavní budově Obecní sokolovny

 

Nerespektování těchto pravidel je považováno za porušení Provozního řádu

Ceník je převzat z oficiálních stránek obce Kařez [http://karez.rokycansko.cz/deska_soubory/153.doc].