Volejbal

Informace o hře

Volejbal (z anglického volleyball: volley = volej, přímé odehrání míče, aniž by se dotkl země, ball = míč) pochází z USA, ale dnes je populární po celém světě. Tento sport vymyslel roku W. G. Morgan z Massachusetts z USA - cílem bylo vytvořit bezkontaktní halový sport s minimálním rizikem zranění. Původní název byl Mintonette, ale podle způsobu odehrávání míčů se sportu začalo říkat volejbal.

1947 – založena Mezinárodní volejbalová federace FIVB

1949 - první mistrovství světa konané v Praze

1964 – volejbal se stává součástí OH

1986 – vzniká plážový volejbal - součástí OH až od 1996

 

Pravidla

Je to týmový míčový sport, který hrají 2 družstva na obdélníkovém hřišti rozděleném sítí. Každé mužstvo sestává z šesti hráčů.

Na začátku hry si kapitáni mužstev losují právo na první podání či volbu strany hřiště. Poté jedno z mužstev zahájí hru podáním. Protější mužstvo musí míči zabránit v dotyku se zemí a snaží se ho odehrát zpět přes síť. Při tom se ale smí míče dotknout maximálně třikrát a žádný hráč se nesmí míče dotknout dvakrát po sobě. Pokud se mužstvu podaří bez chyby odehrát míč přes síť, bude se o totéž snažit soupeř. Tato jedna rozehra pokračuje do doby, než míč spadne na zem nebo některé mužstvo neučiní jinou chybu.

Mužstvo, které v rozehře nechybovalo, dostane po jejím skončení jeden bod. Pokud je tímto mužstvem to mužstvo, které rozehru zahajovalo podáním, podává stejný hráč. Pokud rozehru podávájící mužstvo prohrálo, podává soupeřící mužstvo - musí si však postoupit o jedno postavení ve směru hodinových ručiček.

Jakmile jedno mužstvo dosáhne součtu 25 bodů a zároveň druhé mužstvo má nejméně o dva body nižší skóre, družstvo vítězí jeden set. (Pokud obě mužstva dosáhnou 24 bodů, pokračuje se tak dlouho, dokud jedno z mužstev nezíská dvoubodový náskok, např. 30:28.) V následujícím setu začíná s podáním mužstvo, které v předchozím setu nepodávalo jako první. Hra se hraje na 3 vítězné sety, pokud je po čtvrtém setu stále nerozhodnuto (stav 2:2 na sety), je rozhodující pátý set, který se hraje pouze do 15 bodů (stále se vyžaduje minimálně dvoubodový rozdíl).